【Tiếng Việt】Tiểu Càn Khôn #7:Công Phu Sư Huynh

Một ngày nọ nhờ Bàn Cờ Thời – Không thần kỳ, Đậu Đậu và A Nhã gia nhập một trường dạy võ vào thời nhà Thanh. Trước tiên các bạn học các lễ nghi võ thuật từ một sư huynh, và sau đó thì tham dự lớp Đệ Tử Quy. Cuối cùng, họ học võ từ Sư phụ. Câu chuyện này là để dạy các bạn nhỏ rằng chỉ sau khi chúng ta cư xử đúng mực và tôn trọng người khác thì người khác mới dạy chúng ta.

 

【小乾坤DVD全球訂購】 http://goo.gl/svSBG8
【小乾坤 官方網站】http://goo.gl/6BRM2D
【小乾坤 Youtube 頻道】https://goo.gl/IBvTy8
【小乾坤 Facebook 粉絲團】 https://goo.gl/z2grlJ

Facebook
馬上按讚 加入『新唐人亞太電視台粉絲團』