【Tiếng Việt】Tiểu Càn Khôn #10:Hồ Li Lắc Động

Vì không chú ý đến hành vi của bản thân mình, nên Đậu Đậu bị hồ ly 9 đuôi gắn vào. Cậu đột nhiên trở nên kỳ cục và thô lỗ. Đại Sư Huynh của cậu nhận ra điều này, và muốn giúp cậu. Tiểu Càn Khôn đã cùng với Đại Sư Huynh của Đậu Đậu đánh lại hồ ly. Họ chiến thắng con cáo và loại bỏ linh thể xấu xa ấy ra khỏi cơ thể Đậu Đậu. Câu chuyện khuyên rằng các bạn nhỏ nên chú ý đến hành vi của mình vào mọi lúc mọi nơi theo những lời dạy trong Đệ Tử Quy.

 

 

【小乾坤DVD全球訂購】 http://goo.gl/svSBG8
【小乾坤 官方網站】http://goo.gl/6BRM2D
【小乾坤 Youtube 頻道】https://goo.gl/IBvTy8
【小乾坤 Facebook 粉絲團】 https://goo.gl/z2grlJ

Facebook
馬上按讚 加入『新唐人亞太電視台粉絲團』