【Tiếng Việt】Tiểu Càn Khôn #11:Thương Cứu Vương Quốc Thủy Tinh

Đậu Đậu đến siêu thị cùng với gia đình. Cậu đẩy một xe hàng và xô vỡ hàng hóa, trong đó có một cái ấm pha trà bằng thủy tinh ở trên giá. Sau khi cái ấm bị vỡ, vương quốc thủy tinh trong cái ấm sắp bị phá hủy. Tiểu Càn Khôn nghe được lời kêu cứu. Cậu đưa Đậu Đậu và A Nhã đến thể giới của những miếng thủy tinh vỡ để xem xét. Thấy được hoàn cảnh khốc liệt ở đó, Đậu Đậu thực sự thấy hối hận vì đã làm vỡ cái ấm, và xin Tiểu Càn Khôn hãy cứu lấy vương quốc. Vậy nên các bạn nhỏ nên trân quý các đồ vật và chú ý đến các hành vi của mình.

 

【小乾坤DVD全球訂購】 http://goo.gl/svSBG8
【小乾坤 官方網站】http://goo.gl/6BRM2D
【小乾坤 Youtube 頻道】https://goo.gl/IBvTy8
【小乾坤 Facebook 粉絲團】 https://goo.gl/z2grlJ

Facebook
馬上按讚 加入『新唐人亞太電視台粉絲團』