【Tiếng Việt】Tiểu Càn Khôn #12:Rừng Cây Lục Quang

Hiểu Mẫn và A nhã giúp đỡ cô giáo mang một túi hạt và chậu hoa từ văn phòng vào phòng học. A Nhã thấy một số hạt rất đặc biệt, nên cô bé lấy một hạt cho riêng mình mà không có sự cho phép của cô giáo. Sau đó, A Nhã mơ thấy mình bị kết tội ăn trộm ở trong Rừng Cây Lục Quang. Với sự giúp đỡ của Tiểu Càn Khôn, cô bé cuối cùng cũng được cứu. Sau đó A Nhã nhận lỗi với cô giáo. Câu chuyện nhắc nhở các bạn rằng cần phải xin phép trước khi lấy cái gì đó của người khác.

 

【小乾坤DVD全球訂購】 http://goo.gl/svSBG8
【小乾坤 官方網站】http://goo.gl/6BRM2D
【小乾坤 Youtube 頻道】https://goo.gl/IBvTy8
【小乾坤 Facebook 粉絲團】 https://goo.gl/z2grlJ

Facebook
馬上按讚 加入『新唐人亞太電視台粉絲團』