【Tiếng Việt】Tiểu Càn Khôn #13:Hoa Bảy Mầu Huyền Diệu

A Nhã hứa sẽ cất giữ một số hạt giống của hoa 7 màu cho Tiểu Càn Khôn. A Nhã thấy chúng là những hạt giống thần kỳ, và bán chúng trong một hội chợ. Tuy nhiên, vào buổi tối, nhiều khách hàng muốn trả lại hoa vì tất cả đã bị héo. Do đó Tiểu Càn Khôn bảo A Nhã rằng hoa có cảm giác. Nếu người ta bật âm nhạc du dương hoặc nói những lời thân thiện với chúng, thì những bông hoa bị chết có thể sống lại. Cậu cũng nhắc nhở A Nhã tầm quan trọng của việc giữ lời hứa và tránh phóng đại các việc.

 

【小乾坤DVD全球訂購】 http://goo.gl/svSBG8
【小乾坤 官方網站】http://goo.gl/6BRM2D
【小乾坤 Youtube 頻道】https://goo.gl/IBvTy8
【小乾坤 Facebook 粉絲團】 https://goo.gl/z2grlJ

Facebook
馬上按讚 加入『新唐人亞太電視台粉絲團』