【ภาษาไทย】เสี่ยวเชี๊ยงคุน #7:กังฟูพี่ใหญ่

โต้โต่ดีใจที่ได้เรียนกังฟู,เสี่ยวเชี๊ยงคุนใช้สือคงเหมินส่งถือสมัยโบราณที่เรียนของกังฟู,รู้จักศิลปะการต่อสู้พี่ใหญ่กับอาจารย์,2คนกำลังเล่นกังฟูก็เรียนรู้คำตอบและเข้าออก,เคารพสำหรับครูผู้สอนเน้นความเข้าใจตอนนี้•โดยมีความน่าสนใจการเล่นกังฟู,การสอนเด็กเคราพผู้อื่นจะต้องมีมารยาท,

 
The program Heavenkid is adapted from Di Zi Gui, a well-known secular Chinese Classics based on the ancient teaching of the Chinese philosopher Confucius. Di-Zi-Gui outlines the standards for being a good student and child. Confucius believed that moral principles, virtues, and discipline should be the very first lessons taught to a child, and that a child needs to practice them daily. Heavenkid uses a theatrical 3D approach to educational television programming replacing dogmatic preaching approaches. The 3D animation and lively entertainment provides a moral educational tool in a subtle manner.

 


13 Free Episodes https://goo.gl/VfQcaj
Official Website http://heavenkid.ntdtv.com.tw/
Facebook http://www.facebook.com/Heavenkid1
The international singing relay of theme song http://goo.gl/BYUXrv


影片版權為新唐人電視台所有,禁止下載私自上傳
Copyrights ⓒ 2015 New Tang Dynasty Television. All rights reserved.
Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws.

Facebook
馬上按讚 加入『新唐人亞太電視台粉絲團』