【Tiếng Việt】Tiểu Càn Khôn #5:Cánh Cửa Thời-Không

Đậu Đậu vô tình kích hoạt một thiết bị bàn cờ không gian-thời gian (thời không), và tiến nhập vào một thế giới ảo. Ở đó, Đậu Đậu và A Nhã có những khả năng siêu thường, nhưng các bạn lại cãi nhau, rồi thậm chí còn đánh nhau. Thái Vân Tiên Tử bảo Tiểu Càn Khôn cảnh báo A Nhã và Đậu Đậu rằng nếu các bạn không thể nhận ra những lỗi lầm của mình thì họ sẽ bị nhốt trong thế giới ảo mãi mãi. Tiểu Càn Khôn sử dụng pháp bảo của mình để đánh thức Đậu Đậu và A Nhã, và cho các bạn biết về những lời dạy của “Các tiêu chuẩn để là một trẻ em và học sinh ngoan” (Đệ Tử Quy). Sau đó, các bạn xin lỗi nhau và trở nên thân mật với nhau.

 

【小乾坤DVD全球訂購】 http://goo.gl/svSBG8
【小乾坤 官方網站】http://goo.gl/6BRM2D
【小乾坤 Youtube 頻道】https://goo.gl/IBvTy8
【小乾坤 Facebook 粉絲團】 https://goo.gl/z2grlJ