【ภาษาไทย】เสี่ยวเชี๊ยงคุน #5:ชาวสือคงยี่หนึ่ง

อาหยากับโต้โต่ใช้อาวุธวิเศษของเสี่ยวเชี๊ยงคุนเข้าสู่โลกเสมือนจริง,พวกเขาใจคิดอย่างเป็นแมลงกับสัตว์,ให้รู้ว่าทุกชีวิตมีความสุข,2คนเพราะว่าอยู่ข้างในทะเลาะวิวาทค่อยๆลืมความสงจำ,เกือบกลับไม่มาโลกจริง•นิทานบอกให้เด็ก,พี่น้องต้องให้อภัยกันต้องความสามัคคี,ก็คือลูกที่กตัญญู•

 

 

 

The program Heavenkid is adapted from Di Zi Gui, a well-known secular Chinese Classics based on the ancient teaching of the Chinese philosopher Confucius. Di-Zi-Gui outlines the standards for being a good student and child. Confucius believed that moral principles, virtues, and discipline should be the very first lessons taught to a child, and that a child needs to practice them daily. Heavenkid uses a theatrical 3D approach to educational television programming replacing dogmatic preaching approaches. The 3D animation and lively entertainment provides a moral educational tool in a subtle manner.13 Free Episodes http://goo.gl/VfQcaj
Official Website http://heavenkid.ntdtv.com.tw/
Facebook http://www.facebook.com/Heavenkid1
The international singing relay of theme song http://goo.gl/BYUXrv


影片版權為新唐人電視台所有,禁止下載私自上傳
Copyrights ⓒ 2015 New Tang Dynasty Television. All rights reserved.
Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws.